Konkurrence-betingelser

Konkurrencen løber fra 5. – 31. juli 2021. Vinderne trækkes den 9. august 2021 og modtager besked direkte.

 • Deltagere skal opfylde sikkerhedskravene.
 • Alle deltagere (ansøgere og ledsagere) skal være over 18 år ved tilmeldingen for at kunne deltage.
 • Du skal kunne rejse den 5.– 9. september 2021.
 • Alle vindere kontaktes direkte via e-mail, såfremt korrekt e-mail er opgivet ved deltagelse (oplysning af e-mail er obligatorisk).
 • Præmien kan ikke ombyttes til andre varer eller til kontanter.
 • Du skal efter turen udfylde et spørgeskema samt stå til rådighed for uddybende evaluering.
 • Du skal være bosiddende i enten Danmark eller Norge.
 • Du skal selv kunne komme til hhv. Horsens midtby (danske deltagere) og Oslo Lufthavn (norske deltagere).
 • Du skal kunne deltage i hele programmet.
 • Ansatte i Destination Kystlandet, VisitSamsø og Aarhus Searangers og medlemmer af deres husstande kan ikke deltage.
 • Ved at deltage i konkurrencen accepterer du, at Destination Kystlandet, VisitSamsø og Aarhus Searangers må offentliggøre dit navn på www.verdensmindstekrydstogt.dk og arrangørernes sociale medier.
 • Deltagelse i krydstogtet sker på eget ansvar, og I skal derfor sikre jer, at I har en forsikring, der dækker.
 • Arrangør af konkurrencen er Destination Kystlandet, VisitSamsø og Aarhus Searangers.
 • Ændringer i programmet kan forekomme.
 • I skal fremvise gyldigt Coronapas.
 • Med All-Inklusive menes 3 måltider pr. dag inkl. drikkemenu.
 • Vinderne udvælges af et dommerpanel bestående af Searangers, Destination Kystlandet og VisitSamsø.
 • Det forbeholdes at aflyse eller afbryde krydstogter på ethvert tidspunkt før og under krydstogtet, såfremt det af sikkerhedsmæssige årsager findes nødvendigt, herunder på grund af vejrliget eller en udvikling i COVID19-smitteudbruddet, der umuliggør eller uforholdsmæssigt besværliggør gennemførelse af krydstogtet.
 • Der ydes ingen kompensation for sådan aflysning eller afbrydelse, herunder således heller ikke for udgifter, afholdt af vinderne i relation til transport til og fra opsamlingsstedet.
 • Såfremt følgende forhold forhindrer gennemførelse af krydstogtet eller dele heraf, eller gør gennemførelse urimeligt byrdefuld for aktørerne bag Verdens Mindste Krydstogt, og hvor omstændighederne ikke kunne forudses på tidspunktet for det pågældende krydstogts sidste dag for tilmelding, da er aktørerne bag Verdens Mindste Krydstogt ansvarsfri for den manglende gennemførelse: Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed som aktørerne ikke er herre over, herunder brand, naturkatastrofer, ekstreme vejrfænomener, krig, mobilisering, militærindkaldelse, rekvirering, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, indskrænkninger i tilførslen af drivkraft, udbrud af smitsom sygdom af ikke uvæsentligt omfang, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer og ydelser fra underleverandører og samarbejdspartnere, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 • På krydstogtet bliver der optaget billeder og video, som anvendes i presse- og markedsføringsøjemed.

Samtykke til nyhedsbrev

Ved deltagelse samtykker du til at modtage nyhedsbreve fra Verdens Mindste Krydstogt, Destination Kystlandet, VisitSamsø og Aarhus Searangers.

Se privatlivspolitik for Verdens Mindste Krydstogt, Destination Kystlandet, VisitSamsø og Aarhus Searagners.

Du modtager kun henvendelser fra Verdens Mindste Krydstogt, Destination Kystlandet, VisitSamsø og Aarhus Searangers. men det kan indeholde informationer fra og om vores samarbejdspartnere.

Personoplysninger behandles fortroligt.

De data, der indsamles, placeres på en sikker server i databaser. Kun Verdens Mindste Krydstogt, Destination Kystlandet, VisitSamsø og Aarhus Searangers har adgang til disse databaser. Dine data vil aldrig blive solgt eller videregivet til andre formål. Du vil til enhver tid have mulighed for at trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve, ved at tryk ’afmeld’ nederst i nyhedsbrevet eller kontakte den enkelte organisation.

Book
nu
Book din tur i dag